BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW ZMIESZANYCH KOMUNALNYCH ORAZ ORGANICZNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ZALETY Bio-Com System:

1. Nieuciążliwy dla otoczenia

2. Wydajny i skuteczny

3. Niski nakład inwestycyjny

4. Niski koszt eksploatacji

5. Zweryfikowany w ramach EU ETV

WERYFIKACJA ETV Bio-Com System

Jedną z korzyści płynących z weryfikacji ETV są ułatwienia w uzyskiwaniu od służb administracji publicznej zezwoleń lub zatwierdzeń związanych z nowymi instalacjami.

Wielki krok naprzód: program pilotażowy

weryfikacja

technologii

środowiskowych

Unii Europejskiej

OPIS TECHNOLOGII

BioCom System jest innowacyjnym jednostopniowym systemem biologicznego przetwarzania odpadów (wsadu organicznego).

BioCom System wykorzystuje jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości dla prowadzenia procesu tlenowego, biologicznego przetwarzania materiału organicznego.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W Bio-Com System:

A. Dwustopniowe napowietrzania 

B. BioComSoft – program sterująco-archiwizujący

Pulpit BioComSoft

Ustawienia BioComSoft

Zmiana temperatury procesu w wybranym okresie

Wydruk raportu procesu

C. HAFbio filtr mineralno-biologioczny

SELMA firma oferująca innowacyjne rozwiązania.

Projektujemy i dostarczamy dedykowane urządzenia i systemy Bio-Com.

Nasze technologie wspomagają optymalne użycie zasobów w sposób przyjazny dla środowiska.

SELMA

Dane Adresowe