Biologiczne przetwarzanie odpadów BIO, zielonych oraz zmieszanych

OPIS TECHNOLOGII

BioCom System jest innowacyjnym jednostopniowym systemem biologicznego przetwarzania odpadów (wsadu organicznego).

BioCom System wykorzystuje jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości dla prowadzenia procesu tlenowego, biologicznego przetwarzania materiału organicznego.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W Bio-Com System:

A. Dwustopniowe napowietrzania 

B. BioComSoft – program sterująco-archiwizujący

Pulpit BioComSoft

Podgląd w czasie rzeczywistym

Automatyzacja

Ustawienia BioComSoft

Historia zmian temperatury

 W wybranym okresie

Archiwizacja

Wydruk raportu procesu

C. HAFbio FILTR MINERALNO-BIOLOGICZNY 

OCZYSZCZA PRZEPŁYWAJĄCE POWIETRZE Z ODORÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Innowacyjny biokatalizator

 Filtr powietrza procesowego

Mineralny wsad filtra 

O najwyższej powierzchnii aktywnej w 1m3 

Pełna automatyzacja

Kontrola oporów, wilgoci i temperatury

Bio-Com System uzyskał świadectwo weryfikacji w ramach programu ETV

Jedną z korzyści płynących z weryfikacji ETV są ułatwienia w uzyskiwaniu od służb administracji publicznej zezwoleń lub zatwierdzeń związanych z nowymi instalacjami.

Wielki krok naprzód: program pilotażowy

weryfikacja

technologii

środowiskowych

Unii Europejskiej

ZALETY Bio-Com System:

1. Nieuciążliwy dla otoczenia

2. Wydajny i skuteczny

3. Zweryfikowany w ramach EU ETV

4. Niski koszt eksploatacji

5. Niski nakład inwestycyjny

SELMA firma oferująca innowacyjne rozwiązania.

Projektujemy i dostarczamy dedykowane urządzenia i systemy Bio-Com.

Nasze technologie wspomagają optymalne użycie zasobów w sposób przyjazny dla środowiska.

SELMA

Dane Adresowe