– NOWOŚĆ –

Dostępna jest już nowa formuła Bio-Com System, opracowana specjalnie dla oczyszczalni ścieków i mniejszych strumieni odpadów biodegradowalnych lub biomasy. Wariant ten przewiduje zastosowanie modułów prefabrykowanych zamiast klasycznych rękawów foliowych przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich cech wyróżniających Bio-Com System.

Istnieje możliwość dzierżawy tego wariantu instalacji z jej końcowym wykupem.

O technologii

Bio-Com System jest prawdopodobnie najskuteczniejszą , zamkniętą  a równocześnie   nisko kosztową technologią przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Proces prowadzany jest w zamkniętych zbiornikach, najczęściej w postaci tuneli foliowych ułożonych pomiędzy murkami betonowymi, które usztywniają tunel i ograniczają powierzchnię konieczną do prowadzenia procesu. Dla mniejszych instalacji często lepszym wyborem jest zbiornik betonowy zbudowany z posadzki, trzech ścian stałych i jednej (zamykającej) ściany ruchomej oraz z elastycznego przykrycia. Dobór optymalnego rozwiązania następuje na etapie projektowania i zależy od wielkości i morfologii przetwarzanej biomasy.  Przetwarzanie jest procesem tlenowym co znacząco eliminuje zagrożenie wydzielania metanu i innych substancji złowonnych charakteryzujących procesy beztlenowe. Bio-Com System jednocześnie, dzięki skutecznemu ujęciu powietrza procesowego, sprawnie eliminuje odory związane z procesem tlenowym.  Optymalne, pod względem efektywności, jest prowadzenie procesu dwustopniowo. Łącznie proces trwa średnio 4-6 tygodni i zależy od rodzaju odpadów, staranności i sposobu przygotowania wsadu a także od zaplanowanego efektu końcowego przetworzenia, tj. zadanego produktu, który planuje uzyskać operator instalacji. Produktem przetwarzania mas złożonych z substratów biodegradowalnych jest polepszacz glebowy lub w przypadku przetwarzania frakcji podsitowej masa ustabilizowana biologicznie, która może służyć do przesypek i rekultywacji. 

Niskie koszty inwestycji

Niskie koszty eksploatacji

Niewielka powierzchnia koniecznej działki

Krótki proces skutecznego przetwarzania*

Skuteczna higienizacja kompostowanej masy**

Spełnia wymogi Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2018/UE w sprawie BAT

*) łącznie 4-6 tygodni – wysoka i powtarzalna wartość nawozowa produkowanych polepszaczy glebowych (dotyczy przetwarzania substratów biodegradowalnych)

**) możliwość ustalenia wysokości i czasu utrzymywania koniecznej temperatury

***) spełnia rygory Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28.12.2022 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych (dotyczy przetwarzania frakcji podsitowej komunalnych odpadów zmieszanych)

Grupy odpadów, które kompostujemy

R

Surowce biodegradowalne

Produkcja kompostu o wysokich parametrach nawozowych.

R

Osady ściekowe

Produkcja kompostu o wysokich parametrach nawozowych.

R

Frakcja podsitowa odpadów zmieszanych

Produkcja stabilizatu

Proces przetwarzania

1) wysortowanie niepożądanych składników, rozdrobnienie i zestawienie optymalnego składu oraz struktury masy do kompostowania

2) intensywne przetwarzanie w atmosferze tlenowej w zamkniętym zbiorniku

3) staranne przesianie przetworzonej masy i jej końcowe dojrzewanie na otwartym placu

4) ekspedycja kompostu do zastosowań rolniczych, ekspedycja stabilizatu do rekultywacji, przesypek itp.

Kompost z odpadów zielonych

Kompost z osadów ściekowych

Kompost z odpadów zielonych

Stabilizat z frakcji podsitowej odpadów zmieszanych

Podmioty, do których kierowana jest oferta

Podmioty prawa handlowego z sektora gospodarki odpadami

Oczyszczalnie ścieków

Samorządy realizujące samodzielnie zadania z zakresu gospodarki odpadami

Korzyści

Oszczędności

• niskie nakłady kapitałowe/wysoka stopa zwrotu zainwestowanych środków

• niskie koszty eksploatacyjne

• krótki okres budowy instalacji

Możliwości

• prosty, niezawodny i wydajny proces technologiczny

• brak uciążliwych oddziaływań na  środowisko naturalne

• szeroki zakres możliwości „komponowania” produktu przetwarzania

Opieka posprzedażowa

co najmniej 12-miesięczne wsparcie techniczne i technologiczne od uruchomienia instalacji

• przygotowywanie receptur masy kompostowej

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Bio-Com System i poznać szczegóły dotyczące zamówienia i instalacji, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

  Tu pracują instalacje w technologii BIO-COM System

  Sprzedaż, sprawy kontraktowe

  m: +48 732 800 001

  e: biocom@bio-com.eu

  Wsparcie techniczne i technologiczne

  m: +48 500 802 770

   

  Selma sp. z o. o.

  ul. Chabrowa 12; Chrzanów

  55-040 Kobierzyce, Polska

  e: selma@selma.tech

  Technologia BioCom uzyskała certyfikat w Programie weryfikacji technologii Środowiskowych ETV ( Environmental Technology Verification) i jako jedyna spośród polskich technologii kompostowania dedykowanych dla odpadów jest prezentowana na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.