Celem programu ETV jest dostarczenie rzetelnych danych potwierdzających naukową wiarygodność i skuteczność innowacyjnych technologii środowiskowych. Procedura weryfikacji ETV kończy się wydaniem świadectwa weryfikacji — dokumentu potwierdzającego parametry działania technologii

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna, kompletna i oparta na wiarygodnych wynikach badań.

ETV weryfikuje innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z perspektywy jej cyklu życia, tzn. technologia jest innowacyjna, gdy stanowi nowość pod względem:

sposobu zaprojektowania/konstrukcji

surowców/ materiałów koniecznych do jej wytworzenia

sposobu wytworzenia/procesu produkcji

eksploatacji

możliwości recyklingu/końcowego unieszkodliwienia. ……. „

https://www.gov.pl/web/klimat/polskie-technologie-ze-swiadectwem-weryfikacji-etv

https://www.gov.pl/web/klimat/korzysci-z-etv

Bio-Com System – wyniki